เลเวล 54 XP 17,836
164 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 55
เหรียญตรา