Úroveň 54 XP 17,836
164 XP pro dosažení 55. úrovně
Odznaky