☣T-Virus
TGP   Los Angeles, California, United States
 
 
http://theglobalparadise.com


Owner of The Global Paradise [theglobalparadise.com],
TGP Surfer on iOS & Android (Full Release Summer 2021), &
TGP CS:GO Trading | 74.91.116.189:27015
If you want to add me comment on my profile.

----------------------------
Hiện đang rời mạng
Trưng bày ảnh chụp
Happy Holidays from TGP! Meet new friends, trade, surf, bhop, arena, 1v1, screenshots, memes, secrets and good times on TGP Trading Server!
15 7
Nhóm yêu thích
The Global Paradise - Nhóm công khai
TGP CS:GO Servers Official Group
7,047
Thành viên
427
Đang chơi
2,052
Trên mạng
673
đang trò chuyện
Trưng bày Workshop
TGP trade server's 2020 Christmas map
Vật phẩm muốn trao đổi
1,150
Vật phẩm đã sở hữu
10,250
Trao đổi đã thực hiện
13,613
Giao dịch tại chợ
TGP Surfer on Google Play [play.google.com] Galaxy S7 and up - Full Release Summer 2021!
TGP Surfer on iOS [apps.apple.com] iPhone 6s and up
TGP CS:GO Trading | 74.91.116.189:27015

-

TGP Steam Group
TGP Twitter
TGP Instagram [www.instagram.com]
TGP Discord [discord.gg]

--

TradeOfferLinkbot_kick;sv_cheats 1;mp_roundtime 60;mp_warmup_end;sv_accelerate 10;sv_airaccelerate 800;sv_autobunnyhopping 1;sv_enablebunnyhop
Trưng bày Workshop
7
Bài đăng
95
Người theo dõi
KlayypeX 28 Thg12, 2020 @ 11:49am 
add me pls
Gift me Golden Pan! 28 Thg12, 2020 @ 3:56am 
+rep an absolute UNIT that bestowed upon me.....his pan :)
midB 28 Thg12, 2020 @ 1:12am 
toxic low tour
theseX 27 Thg12, 2020 @ 3:34pm 
added regarding tgp
Meep 26 Thg12, 2020 @ 7:29pm 
+rep chill guy