12.2 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Don't Starve
It's a... thing.
Cấp 2, 200 XP
Mở khóa vào 11 Thg07, 2013 @ 11:30am
Maxwell
1 trong 5, sê-ri 1
Wendy
2 trong 5, sê-ri 1
Willow
3 trong 5, sê-ri 1
Wilson
4 trong 5, sê-ri 1
Wolfgang
5 trong 5, sê-ri 1