12.2 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Don't Starve
It's a... thing.
เลเวล 2, 200 XP
ปลดล็อค 11 ก.ค. 2013 @ 11:30am
Maxwell
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
Wendy
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
Willow
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
Wilson
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
Wolfgang
5 จาก 5 ในชุดที่ 1