เลเวล 31 XP 6,488
312 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 32
เหรียญตรา