Úroveň 31 XP 6,488
312 XP pro dosažení 32. úrovně
Odznaky