Prawl
Paul   Iowa, United States
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Đang trên mạng
Trưng bày thành tựu
2,376
Thành tựu
4
Trò chơi toàn vẹn
24%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày ảnh chụp
ARK: Survival Evolved

Hoạt động gần đây

23 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 24 Thg04
6.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 24 Thg04
23 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg04