1.8 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Journey
Glide
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 17 Thg9, 2020 @ 1:33am