twitch.tv/pinkwkid
Russ   New York, United States
 
 
Watch out for this Weirdo
My very own twitch channel ! [www.twitch.tv]
Probably won't ever sell my 1:1 Bonzo Pillar
ɹǝʇɥɓnɐls ǝɥʇ oʇ dǝǝɥs ǝʞıl pǝl ǝq 'ʎɐɯ ǝʍ ʇuǝlıs puɐ qɯnp uǝɥʇ 'ʎɐʍɐ uǝʞɐʇ sı ɥɔǝǝds ɟo ɯopǝǝɹɟ ɟI
​​​​​​​
-George Washingtonุ?̶̬̬̠̬ͦ̄͊ ͬͬͤ ͦͬ
Currently Offline
Last Online 11 hrs, 2 mins ago
Screenshot Showcase
Little Nightmares

Recent Activity

2,746 hrs on record
last played on Jan 20
5.4 hrs on record
last played on Jan 20
13.2 hrs on record
last played on Jan 18
Yo I gots to ask ya somethin
OneSaltyBoi Bolt.gg Jan 7 @ 11:16am 
Is u gay?
Ugandan Knuckles Jan 7 @ 6:08am 
you unfreinded me was that a accident?
Pursuer↯ Dec 25, 2017 @ 7:54am 
THANK U FOR THE DANK GIFTS BRO
………….……………………. „-/*"\„,„,
…….…………………….¸„-^"¯ :\_ / o '"*'"¯/' WOOF WOOF
……………………¸„„-^"¯ : : : : : : : : ¸„,-~"
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :- GIVE THIS CUTE DOG
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯ TO PEOPLE YOU CARE ABOUT
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : \,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„_::::_„-*__„„~"
Tailon Dec 22, 2017 @ 2:44pm 
ʜᴀᴠᴇ ᴀ ᴡᴏɴᴅᴇʀғᴜʟʟ ᴡᴇᴇᴋᴇɴᴅ ᴀɴᴅ ᴇɴᴊᴏʏ ʏᴏᴜʀ ɢᴀᴍᴇs!!!!