เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
18 จาก 45 (40%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 4 ม.ค. @ 5:42pm

Minor Cannibalism

Eat an enemy
ปลดล็อค 3 ม.ค. @ 4:41pm

Be Nice

Share a food or drink item in MP
ปลดล็อค 4 ม.ค. 2019 @ 9:15am

5 Star Hotel

Sleep on yacht
ปลดล็อค 4 ม.ค. 2019 @ 11:23am

First Responder

Revive one co-op player
ปลดล็อค 2 ม.ค. @ 7:41pm

Medic

Revive 10 co-op players
ปลดล็อค 2 ม.ค. @ 6:33pm

You should be looking for Timmy

Build a gazebo
ปลดล็อค 3 ม.ค. 2019 @ 7:49pm

Camp Out

Sleep with another player (group sleep)
ปลดล็อค 2 ม.ค. @ 1:51pm

Longest Wall

Build a super long wall
ปลดล็อค 4 ม.ค. 2019 @ 12:10pm

Unseen

Make and wear stealth armour
ปลดล็อค 4 ม.ค. 2019 @ 11:28am

Serial Killer

In Single Player, kill 100 cannibals
ปลดล็อค 4 ม.ค. 2019 @ 8:41pm

Make It Rain

Set off sprinklers in end game
ปลดล็อค 4 ม.ค. 2019 @ 7:48am

Monster

Kill a bunny. Alone in Single Player or together in Multiplayer.
ปลดล็อค 4 ม.ค. 2019 @ 3:19pm

Gabe Fan

Collect all cassette tapes!
ปลดล็อค 3 ม.ค. 2019 @ 7:52pm

First Night

Survive 1 night
ปลดล็อค 4 ม.ค. 2019 @ 3:29pm

You are a fun guy

Eat all mushroom types
ปลดล็อค 4 ม.ค. 2019 @ 7:07am

Survivalist

Survive 5 nights
ปลดล็อค 5 ม.ค. @ 7:48pm

Birdseye

Kill bird with arrow
ปลดล็อค 4 ม.ค. 2019 @ 12:08pm

Climate Change

Cut down 100 treesMajor Cannibalism

Eat an entire family
8 / 24

Be Extremely Nice

Share a weapon in MP

Crafty

Craft all items
14 / 26

Trophy Hunter

Kill all animal types and display heads
1 / 11

Green Thumb

Grow all plant types
1 / 3

Vegan

Play through entire game without killing or eating animals. Alone in Single Player or together in Multiplayer.

Naturopath

Craft 10 medicine items
0 / 10

Spelunker

Explore all caves
1 / 10

Boy Scout

Use the compass

Splatter

Killed downed enemy with rock

Choppy Chop

Chop up 50 bodies
19 / 50

Commercial Fisherman

Kill 6 or more fish with a stick of dynamite. Alone in Single Player or together in Multiplayer.
0 / 6

Survive The Forest

Finish Game

Get Closure

Find all missing passengers
18 / 43

Bite me!

Kill shark. Alone in Single Player or together in Multiplayer.

Step Master

Pass 50,000 steps
3,150 / 50,000

Demolition Man

Set off 20 bombs
19 / 20

Handyman

Repair a shelter

Good Father

Collect all robot pieces
2 / 6

Don't Save The Forest

Cut down 1000 trees
432 / 1,000

Pacifist

In Single Player, don't kill any cannibals for more than 10 days in a row
4 / 10

Demolition Expert

Knock down 6 or more trees with 1 explosive. Alone in Single Player or together in Multiplayer.
0 / 6

Fisherman

Catch fish with a trap. Alone in Single Player or together in Multiplayer.
+4

คงเหลือ 4 รางวัลความสำเร็จลับ

รายละเอียดในแต่ละรางวัลความสำเร็จจะแสดงให้เห็นหลังจากปลดล็อคแล้ว