เลเวล 55 XP 18,110
490 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 56
เหรียญตรา