Úroveň 55 XP 18,110
490 XP pro dosažení 56. úrovně
Odznaky