Huy hiệu HITMAN™ 2
Assassin
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 17 Thg01, 2020 @ 8:25am
(0)
Hawke's Bay
1 trong 8, sê-ri 1
(0)
Miami
2 trong 8, sê-ri 1
(0)
Santa Fortuna
3 trong 8, sê-ri 1
(0)
Mumbai
4 trong 8, sê-ri 1
(0)
Whittleton Creek
5 trong 8, sê-ri 1
(0)
Isle of Sgàil
6 trong 8, sê-ri 1
(0)
Himmelstein
7 trong 8, sê-ri 1
(0)
ICA Facility
8 trong 8, sê-ri 1