Huy hiệu Zen vs Zombie
Knife
Cấp 3, 300 XP
Mở khóa vào 21 Thg10, 2017 @ 8:10am
(2)
Knife
1 trong 5, sê-ri 1
AK-47
2 trong 5, sê-ri 1
(1)
Ax
3 trong 5, sê-ri 1
Hammer
4 trong 5, sê-ri 1
USSR
5 trong 5, sê-ri 1