62 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Graveyard Keeper
Novice Keeper
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 14 Thg11, 2018 @ 2:43pm
Keeper
1 trong 9, sê-ri 1
Donkey
2 trong 9, sê-ri 1
Bishop
3 trong 9, sê-ri 1
Merchant
4 trong 9, sê-ri 1
Snake
5 trong 9, sê-ri 1
Inquisitor
6 trong 9, sê-ri 1
Gerry
7 trong 9, sê-ri 1
Ms Charm
8 trong 9, sê-ri 1
Astrologer
9 trong 9, sê-ri 1