62 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Graveyard Keeper
Novice Keeper
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 14 พ.ย. 2018 @ 2:43pm
Keeper
1 จาก 9 ในชุดที่ 1
Donkey
2 จาก 9 ในชุดที่ 1
Bishop
3 จาก 9 ในชุดที่ 1
Merchant
4 จาก 9 ในชุดที่ 1
Snake
5 จาก 9 ในชุดที่ 1
Inquisitor
6 จาก 9 ในชุดที่ 1
Gerry
7 จาก 9 ในชุดที่ 1
Ms Charm
8 จาก 9 ในชุดที่ 1
Astrologer
9 จาก 9 ในชุดที่ 1