62 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Graveyard Keeper
Novice Keeper
Επίπεδο 1, 100 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Νοε 2018 στις 14:43
Keeper
1 από 9, Σειρά 1
Donkey
2 από 9, Σειρά 1
Bishop
3 από 9, Σειρά 1
Merchant
4 από 9, Σειρά 1
Snake
5 από 9, Σειρά 1
Inquisitor
6 από 9, Σειρά 1
Gerry
7 από 9, Σειρά 1
Ms Charm
8 από 9, Σειρά 1
Astrologer
9 από 9, Σειρά 1