62 изиграни часа
Graveyard Keeper значка
Novice Keeper
1 ниво, 100 опит
Откл. на 14 ноем. 2018 в 14:43
Keeper
1 от 9, серия 1
Donkey
2 от 9, серия 1
Bishop
3 от 9, серия 1
Merchant
4 от 9, серия 1
Snake
5 от 9, серия 1
Inquisitor
6 от 9, серия 1
Gerry
7 от 9, серия 1
Ms Charm
8 от 9, серия 1
Astrologer
9 от 9, серия 1