2.1 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Dota 2
Ganker
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 4 Thg08, 2018 @ 6:22am
(0)
Thợ Săn Tiền Thưởng
1 trong 8, sê-ri 1
(0)
Thương Thủ Bóng Ma
2 trong 8, sê-ri 1
(0)
Ma Sấm Sét
3 trong 8, sê-ri 1
(0)
Riki
4 trong 8, sê-ri 1
(0)
Thợ Săn Thủy Triều
5 trong 8, sê-ri 1
(0)
Tí Nị
6 trong 8, sê-ri 1
(0)
Hải Mã Đấu Sĩ
7 trong 8, sê-ri 1
(0)
Tinh Linh Hận Thù
8 trong 8, sê-ri 1