3.6 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา 8infinity
Basic
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 1 ม.ค. 2020 @ 6:26pm
Eight
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
Reflex
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
Boost
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
Rollercoaster
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
Dark 8
5 จาก 5 ในชุดที่ 1