3.6 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα 8infinity
Basic
Επίπεδο 1, 100 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Ιαν 2020 στις 18:26
Eight
1 από 5, Σειρά 1
Reflex
2 από 5, Σειρά 1
Boost
3 από 5, Σειρά 1
Rollercoaster
4 από 5, Σειρά 1
Dark 8
5 από 5, Σειρά 1