4.6 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Deathwave
Deathwave Skull
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 17 ก.พ. 2017 @ 7:24am
Archmage
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
Drones
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
Cyborg
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
Knight Skeleton
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
Skeletons
5 จาก 5 ในชุดที่ 1