3.6 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Outrage
Crusaders
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 17 Thg01, 2020 @ 6:39am
(0)
Carmine
1 trong 6, sê-ri 1
(0)
Centurion
2 trong 6, sê-ri 1
(0)
Mercury
3 trong 6, sê-ri 1
(0)
Sgt Stone
4 trong 6, sê-ri 1
(0)
Spade
5 trong 6, sê-ri 1
(0)
Spider
6 trong 6, sê-ri 1