3.6 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Outrage
Crusaders
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 17 ม.ค. 2020 @ 6:39am
(0)
Carmine
1 จาก 6 ในชุดที่ 1
(0)
Centurion
2 จาก 6 ในชุดที่ 1
(0)
Mercury
3 จาก 6 ในชุดที่ 1
(0)
Sgt Stone
4 จาก 6 ในชุดที่ 1
(0)
Spade
5 จาก 6 ในชุดที่ 1
(0)
Spider
6 จาก 6 ในชุดที่ 1