3.6 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Outrage
Crusaders
Επίπεδο 5, 500 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιαν 2020 στις 6:39
(0)
Carmine
1 από 6, Σειρά 1
(0)
Centurion
2 από 6, Σειρά 1
(0)
Mercury
3 από 6, Σειρά 1
(0)
Sgt Stone
4 από 6, Σειρά 1
(0)
Spade
5 από 6, Σειρά 1
(0)
Spider
6 από 6, Σειρά 1