6.6 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Serious Sam 3: BFE
Easy
Cấp 2, 200 XP
Mở khóa vào 17 Thg08, 2013 @ 8:34am
Aurigan Cave Daemon
1 trong 8, sê-ri 1
Gnaar
2 trong 8, sê-ri 1
Bio-Mechanoid
3 trong 8, sê-ri 1
Khnum
4 trong 8, sê-ri 1
Sandwhale
5 trong 8, sê-ri 1
Antaresian Spider
6 trong 8, sê-ri 1
Sirian Werebull
7 trong 8, sê-ri 1
Witch-Bride of Achriman
8 trong 8, sê-ri 1