6.6 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Serious Sam 3: BFE
Easy
เลเวล 2, 200 XP
ปลดล็อค 17 ส.ค. 2013 @ 8:34am
Aurigan Cave Daemon
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
Gnaar
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
Bio-Mechanoid
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
Khnum
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
Sandwhale
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
Antaresian Spider
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
Sirian Werebull
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
Witch-Bride of Achriman
8 จาก 8 ในชุดที่ 1