6.6 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Serious Sam 3: BFE
Easy
Επίπεδο 2, 200 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Αυγ 2013 στις 8:34
Aurigan Cave Daemon
1 από 8, Σειρά 1
Gnaar
2 από 8, Σειρά 1
Bio-Mechanoid
3 από 8, Σειρά 1
Khnum
4 από 8, Σειρά 1
Sandwhale
5 από 8, Σειρά 1
Antaresian Spider
6 από 8, Σειρά 1
Sirian Werebull
7 από 8, Σειρά 1
Witch-Bride of Achriman
8 από 8, Σειρά 1