3.6 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Ampersand
Terbs cockpit
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 3 Thg01, 2020 @ 4:19pm
Shirr
1 trong 5, sê-ri 1
Terbs
2 trong 5, sê-ri 1
Lon
3 trong 5, sê-ri 1
Thrust
4 trong 5, sê-ri 1
Blue Thunder Canvas
5 trong 5, sê-ri 1