3.6 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Ampersand
Terbs cockpit
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 3 ม.ค. 2020 @ 4:19pm
Shirr
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
Terbs
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
Lon
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
Thrust
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
Blue Thunder Canvas
5 จาก 5 ในชุดที่ 1