3.6 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Ampersand
Terbs cockpit
Επίπεδο 1, 100 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Ιαν 2020 στις 16:19
Shirr
1 από 5, Σειρά 1
Terbs
2 από 5, Σειρά 1
Lon
3 από 5, Σειρά 1
Thrust
4 από 5, Σειρά 1
Blue Thunder Canvas
5 από 5, Σειρά 1