6.2 giờ được ghi nhận
Huy hiệu 12 is Better Than 6
Kick Gringo
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 17 Thg02, 2017 @ 7:33am
Old Juan
1 trong 5, sê-ri 1
Young Jesus
2 trong 5, sê-ri 1
Your Fate
3 trong 5, sê-ri 1
Wise Shaman
4 trong 5, sê-ri 1
Slippery Pitt
5 trong 5, sê-ri 1