เหรียญตรา Defend The Highlands
Friend of Nessy
เลเวล 4, 400 XP
ปลดล็อค 22 ม.ค. 2020 @ 10:07am
Alfredo
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
Scotsman
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
William Wallace
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
Robin Hood
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
Queen Boadicea
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
Irishmen
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
Welshmen
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
Englishmen
8 จาก 8 ในชุดที่ 1