Έμβλημα Defend The Highlands
Friend of Nessy
Επίπεδο 4, 400 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιαν 2020 στις 10:07
Alfredo
1 από 8, Σειρά 1
Scotsman
2 από 8, Σειρά 1
William Wallace
3 από 8, Σειρά 1
Robin Hood
4 από 8, Σειρά 1
Queen Boadicea
5 από 8, Σειρά 1
Irishmen
6 από 8, Σειρά 1
Welshmen
7 από 8, Σειρά 1
Englishmen
8 από 8, Σειρά 1