Defend The Highlands значка
Friend of Nessy
4 ниво, 400 опит
Откл. на 22 ян. 2020 в 10:07
Alfredo
1 от 8, серия 1
Scotsman
2 от 8, серия 1
William Wallace
3 от 8, серия 1
Robin Hood
4 от 8, серия 1
Queen Boadicea
5 от 8, серия 1
Irishmen
6 от 8, серия 1
Welshmen
7 от 8, серия 1
Englishmen
8 от 8, серия 1