4.1 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Elements: Soul of Fire
Sage
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 22 ม.ค. 2020 @ 10:24am
(0)
Leonardo
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Esther
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Ezra
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Jessica
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Leah
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Maximus
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Romeo
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Sybil
8 จาก 8 ในชุดที่ 1