4.8 giờ được ghi nhận
Huy hiệu American Truck Simulator
Trainee
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 14 Thg11, 2018 @ 2:45pm
At the docks
1 trong 8, sê-ri 1
City limits
2 trong 8, sê-ri 1
On the road
3 trong 8, sê-ri 1
Refueling
4 trong 8, sê-ri 1
Engine Maintenance
5 trong 8, sê-ri 1
Oil check
6 trong 8, sê-ri 1
Cargo inspection
7 trong 8, sê-ri 1
Dinner
8 trong 8, sê-ri 1