4.8 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา American Truck Simulator
Trainee
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 14 พ.ย. 2018 @ 2:45pm
At the docks
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
City limits
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
On the road
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
Refueling
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
Engine Maintenance
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
Oil check
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
Cargo inspection
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
Dinner
8 จาก 8 ในชุดที่ 1