4.8 изиграни часа
American Truck Simulator значка
Trainee
1 ниво, 100 опит
Откл. на 14 ноем. 2018 в 14:45
At the docks
1 от 8, серия 1
City limits
2 от 8, серия 1
On the road
3 от 8, серия 1
Refueling
4 от 8, серия 1
Engine Maintenance
5 от 8, серия 1
Oil check
6 от 8, серия 1
Cargo inspection
7 от 8, серия 1
Dinner
8 от 8, серия 1