เหรียญตรา Chicken Shoot 2
Uzi
เลเวล 4, 400 XP
ปลดล็อค 9 พ.ค. 2020 @ 10:45am
Santa
1 จาก 7 ในชุดที่ 1
Detective
2 จาก 7 ในชุดที่ 1
Owl
3 จาก 7 ในชุดที่ 1
Sphinx
4 จาก 7 ในชุดที่ 1
Baby Chicken
5 จาก 7 ในชุดที่ 1
Eskimo Chicken
6 จาก 7 ในชุดที่ 1
Sky Jumper
7 จาก 7 ในชุดที่ 1