Chicken Shoot 2 значка
Uzi
4 ниво, 400 опит
Откл. на 9 май 2020 в 10:45
Santa
1 от 7, серия 1
Detective
2 от 7, серия 1
Owl
3 от 7, серия 1
Sphinx
4 от 7, серия 1
Baby Chicken
5 от 7, серия 1
Eskimo Chicken
6 от 7, серия 1
Sky Jumper
7 от 7, серия 1