เหรียญตรา Heli Heroes
Cannon Master
เลเวล 2, 200 XP
ปลดล็อค 17 ม.ค. 2020 @ 7:17am
AH-64 Apache
1 จาก 6 ในชุดที่ 1
Pilot
2 จาก 6 ในชุดที่ 1
Revolution Now
3 จาก 6 ในชุดที่ 1
Heli Fight
4 จาก 6 ในชุดที่ 1
Hokum
5 จาก 6 ในชุดที่ 1
Stealth Bomber
6 จาก 6 ในชุดที่ 1