เหรียญตรา Septerra Core
Utra-Core
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 9 ม.ค. 2020 @ 9:40am
(0)
Corgan
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Araym
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Led
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Doskias
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Grubb
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Lobo
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Selina
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Maya
8 จาก 8 ในชุดที่ 1