Έμβλημα Septerra Core
Utra-Core
Επίπεδο 5, 500 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Ιαν 2020 στις 9:40
(0)
Corgan
1 από 8, Σειρά 1
(0)
Araym
2 από 8, Σειρά 1
(0)
Led
3 από 8, Σειρά 1
(0)
Doskias
4 από 8, Σειρά 1
(0)
Grubb
5 από 8, Σειρά 1
(0)
Lobo
6 από 8, Σειρά 1
(0)
Selina
7 από 8, Σειρά 1
(0)
Maya
8 από 8, Σειρά 1