454 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Rust
Homeowner
Cấp 3, 300 XP
Mở khóa vào 17 Thg02, 2017 @ 7:16am
Tastes like chicken
1 trong 5, sê-ri 1
I love my rock
2 trong 5, sê-ri 1
Status symbol
3 trong 5, sê-ri 1
Killer wood pile
4 trong 5, sê-ri 1
Bye Zombies
5 trong 5, sê-ri 1