454 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Rust
Homeowner
เลเวล 3, 300 XP
ปลดล็อค 17 ก.พ. 2017 @ 7:16am
Tastes like chicken
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
I love my rock
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
Status symbol
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
Killer wood pile
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
Bye Zombies
5 จาก 5 ในชุดที่ 1