เหรียญตรา Eador. Masters of the Broken World
Spectre
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 22 ม.ค. 2020 @ 10:30am
Dryad
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
Griffin
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
Hound
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
Lizardman
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
Minotaur
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
Sorcerer
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
Thief
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
Troll
8 จาก 8 ในชุดที่ 1