Έμβλημα Eador. Masters of the Broken World
Spectre
Επίπεδο 1, 100 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιαν 2020 στις 10:30
Dryad
1 από 8, Σειρά 1
Griffin
2 από 8, Σειρά 1
Hound
3 από 8, Σειρά 1
Lizardman
4 από 8, Σειρά 1
Minotaur
5 από 8, Σειρά 1
Sorcerer
6 από 8, Σειρά 1
Thief
7 από 8, Σειρά 1
Troll
8 από 8, Σειρά 1