21 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Lucius
Just a boy
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 17 Thg02, 2017 @ 7:20am
Lucius
1 trong 6, sê-ri 1
Detective
2 trong 6, sê-ri 1
Fabius Wagner
3 trong 6, sê-ri 1
Nancy Wagner
4 trong 6, sê-ri 1
Devil
5 trong 6, sê-ri 1
Charles Wagner
6 trong 6, sê-ri 1